ΠΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας.

ΠΡΟΣ ΙΔΙΩΤΕΣ

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών.

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε την οργάνωση, τήρηση και επίβλεψη του λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησής σας ή στα γραφεία μας. Επίσης μπορούμε να  σας παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησης σας καθώς και  σχεδιασμό εξατομικευμένου οικονομικού πλάνου με στόχο την εξυγίανση της από παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες.

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φροντίζουμε για την έγκαιρη τακτοποίηση των φορολογικών σας υποχρεώσεων σύμφωνα με τις ισχύουσες προθεσμίες και διατάξεις. Η πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί εχέγγυο για την άμεση και υπεύθυνη επίλυση των εξειδικευμένων φορολογικών θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματική σας δραστηριότητα.

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το λογιστικό γραφείο μας σας παρέχει έγκυρες συμβουλές για κάθε είδους εργατικά και ασφαλιστικά θέματα όπως επιδοτήσεις θέσεων εργασίας, μισθοδοσία, αποζημιώσεις απολύσεων, προβλήματα σε επιθεώρηση εργασίας κτλ.

Υπεύθυνα, Αξιόπιστα, Έγκυρα.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Για Επιχειρήσεις

Υπάρχουν πολλοί τρόποι τήρησης βιβλίων όμως ο πιο σημαντικός τρόπος είναι αυτός που βοηθάει στην ανάπτυξη της επιχείρησης και στην μείωση των εξόδων της.

Για την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησης σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

Πλήρως Μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας -απλογραφικά & διπλογραφικά (χειρόγραφη τήρηση γίνεται κατ’ εξαίρεση και μόνο όταν το επιβάλλουν οι ανάγκες της επιχείρησής σας).

• Η ενημέρωση των βιβλίων γίνεται αποκλειστικά στον χώρο μας. Διαθέτουμε εργαζόμενο που ασχολείται αποκλειστικά με το θέμα των εξωτερικών εργασιών, οπότε δεν θα χρειαστεί ποτέ να αποσπαστείτε από την εργασία σας.
• Επανέλεγχος των καταχωρημένων τιμολογίων για την απόλυτη ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων.
• Υποβολή προσωρινών και οριστικής δήλωσης ΦΜΥ.
• Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ μέσω του συστήματος TAXIS και e-banking.
• Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων.
• Παρακολούθηση και έγκαιρη πληρωμή του ΙΚΑ.
• Επίλυση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, συμβιβασμοί και γενικότερα όλες οι εξωτερικές εργασίες που εκκρεμούν από το παρελθόν ή προκύπτουν στην πορεία.
• Μετασχηματισμοί / συγχωνεύσεις.
• Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, reports, προβλέψεις.
• Χρήσιμες συμβουλές για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.

Προσοχή

“Λάθη στην τήρηση των βιβλίων σημαίνει τσουχτερά πρόστιμα και αρκετά προβλήματα. Χρειάζεστε την αξιοπιστία του λογιστικού γραφείου ENTAXIS για να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις”

Το πολύπλοκο νομικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία είναι τα πρώτα προβλήματα που θα αντιμετωπίσετε με επιτυχία, εάν αναθέσετε την έναρξη της επιχείρησης σας στο λογιστικό γραφείο ENTAXIS.

Για την έναρξη της επιχείρησης σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που θα οδηγήσουν στην έναρξη (εργασίες σε τμήματα Μητρώου, ΚΒΣ, OAEE-ΕΦΚΑ κλπ).
• Κατάρτιση καταστατικών για εταιρείες και υποβολή τους σε Πρωτοδικείο, Ταμείο Νομικών και Προνοίας Δικηγόρων, ΔΟΥ.
• Δημιουργία και υποβολή μισθωτηρίου, εγγράφων για άδεια ρευματοδότησης, υποβολή εγγράφων στο Δήμο, τη Νομαρχία ή το Υπουργείο Ανάπτυξης αν απαιτείται για την άδεια λειτουργίας ή την άδεια εγκατάστασης.
• Σε περίπτωση έναρξης νέας επιχείρησης από μεταβίβαση παλαιάς, κατάρτιση και υποβολή φόρου υπεραξίας.
• Κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών στον ΟΑΕΕ(ΕΦΚΑ) και αν υπάρχει προσωπικό σε ΙΚΑ ή και σε όποιο άλλο αρμόδιο επικουρικό ταμείο υπάγεται η επιχείρηση.
• Σε περίπτωση που ο επιχειρηματίας επιθυμεί να αναλάβει προσωπικά μέρος ή το σύνολο από τις παραπάνω εργασίας, τον κατευθύνουμε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ και του ετοιμάζουμε όλα τα απαραίτητα έγγραφα.


Προσοχή

“Η έναρξη μιας επιχείρησης ή επιτηδεύματος είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, ανάλογα με το αντικείμενο ή την ανάγκη ειδικών αδειών αν και εφόσον αυτές απαιτούνται. Αξιοποιώντας την ταχύτητα και την γνώση του λογιστικού γραφείου ENTAXIS, έχετε την δυνατότητα να εκκινήσετε νωρίτερα και χωρίς ταλαιπωρία τις εργασίες σας”

– Ταχύτατες διαδικασίες και άμεση ενημέρωση της εξέλιξης έναρξης της επιχείρησης σας.

Το λογιστικό γραφείο ENTAXIS παρέχει μηχανογραφημένο σύστημα μισθοδοσίας και αναλυτική ενημέρωση των υποχρεώσεων σας

Για την μισθοδοσία του προσωπικού σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Πλήρως μηχανογραφημένη μισθοδοσία για επιχειρήσεις.
• Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ (ενσήμων) στο ΙΚΑ.
• Εκπροσώπηση σε επιθεώρηση εργασίας, ΙΚΑ ή άλλα ασφαλιστικά ταμεία για κάθε παλαιότερο και μη θέμα παραβάσεων και ασφαλιστικών διαφορών με σκοπό την ελάχιστη επιβάρυνση των πελατών μας.
• Συμβουλές σε εργατικά θέματα, αποζημιώσεις απολύσεων, επιδοτήσεις θέσεων εργασίας.
• Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών ηλεκτρονικά μέσω e-banking.
• Υπολογιστικά Reports κόστους αποζημιώσεων, προϋπολογιστικής μισθοδοσίας.
• Όλες τις εξωτερικές εργασίες κάθε εργατικού θέματος.

Προσοχή
“Οι ασάφειες του εργατικού δικαίου και τα πολύ υψηλά πρόστιμα, καθιστούν απαραίτητη την σωστή διαχείριση των υποχρεώσεων σας έναντι των υπαλλήλων σας, απο το πιο εξελιγμένο λογιστικό γραφείο στην Ελλάδα, το ENTAXIS”

– Προστασία απο πρόστιμα λόγω λαθών και υπεύθυνη διαχείριση όλων των υποχρεώσεων σας, έναντι των υπαλλήλων σας.

Ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία ανάπτυξης είναι οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων μέσω κονδυλίων της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής ένωσης

Για την επιδότηση της επιχείρησης σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

•Συζήτηση και αξιολόγηση του υποψηφίου επενδυτή.
•Αρχικός σχεδιασμός της επένδυσης.
•Σωστή ενημέρωση σχετικά με το πιο κατάλληλο πρόγραμμα επιδότησης.
•Άμεση ενημέρωση για την εξέλιξη της πορείας του φακέλου σας.
•Καθοδήγηση για την συγκέντρωση των δικαιολογητικών και έλεγχος της επιλεξιμότητας.
•Σωστή και πλήρης σύνταξη και υποβολή του φακέλου στον αρμόδιο φορέα για την εξασφάλιση της έγκρισής του.
•Εξωτερικές εργασίες για αναγκαία έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες, ΔΟΥ κλπ, σε όλη την πορεία και τα διάφορα στάδια του προγράμματος.Προσοχή

“Για να αποφύγετε τις υψηλές χρεώσεις δημιουργίας φακέλου επιδότησης, απευθύνθείτε σε έναν από τους εξειδικευμένους λογιστές του ENTAXIS ώστε να σας βοηθήσουν στην σύνταξη και την κατάθεση του”

– Με το ENTAXIS ξεχνάτε το κόστος σύστασης φακέλου επιδότησης.

Με την ανάληψη όλων των εξωτερικών εργασιών του γραφείου μας, απο τους εξειδικευμένους λογιστές του ENTAXIS, μπορείτε να συνεχίσετε απρόσκοπτοι την εργασία σας και να επικεντρωθείτε στην επιχείρηση σας

Για τις εξωτερικές εργασίες σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

•Μεταφορά των τιμολογίων και αποδείξεων απο την επιχείρηση σας για την ενημέρωση των βιβλίων σας και επιστροφή τους μαζί με όλα τα απαραίτητα έγγραφα (περιοδικές δηλώσεις, εκτυπωμένα βιβλία κ.λ.π.).
•Την διεκπεραίωση κάθε είδους εργασίας σε δημόσιες υπηρεσίες και ασφαλιστικά ταμεία που σψχετίζονται με τον λογαριασμό σας.

Προσοχή
“Επειδή όπως όλοι γνωρίζετε ο χρόνος είναι χρήμα και δεν είναι καιρός για έξοδα, το πρότυπο λογιστικό γραφείο ENTAXIS αναλαμβάνει όλες τις αναγκαίες εξωτερικες εργασίες της επιχείρησης σας, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε χωρίς παρεμβολές στην εργασία σας”

Η Ευρωπαϊκή αγορά σας δίνει την δυνατότητα να αγοράζετε υπηρεσίες ή προϊόντα χωρίς χρέωση Φ.Π.Α. απο άλλες χώρες της Ευρώπης και εμείς αναλαμβάνουμε την διαδικασία ενεργοποίησης των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, ώστε να μπορείτε να την εκμεταλλευτείτε

Για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές σας μπορούμε να σας προσφέρουμε:

•Την διαδικασία ενεργοποίησης ενδοκοινοτικών συναλλαγών.
•Την μηνιαία κατάθεση των συναλλαγών σας στο ηλεκτρονικό σύστημα VIES ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXIS.
•Για τις επιχειρήσεις με υψηλά ποσά ενδοκοινοτικών συναλλαγών, την μηνιαία ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων intrastat.

Προσοχή
“Μέσα στο πλαίσιο ελέγχου ροής των χρημάτων εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων να τηρούν τους κανόνες των ενδοκοινοτικών συναλλαγών”

Ένας καλός σύμβουλος είναι πάντα ένας χρήσιμος συνεργάτης της επιχείρησης σας

Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για:

•Την διαχείριση του κόστους σας.
•Την διαχείριση και τις μισθολογικές απαιτήσεις του προσωπικού σας.
•Την δημιουργία φακέλου επιδότησης.
•Την ρύθμιση χρεών ή άλλων υποχρεώσεων.

Προσοχή
“Με λίγες χρήσιμες και καλές συμβουλές απο το ENTAXIS, μπορείτε να καταφέρετε μείωση κόστους, ανάπτυξη μέσω επιδοτήσεων και να απολαύσετε μια καλύτερη εικόνα της επιχείρησης σας”

– Οι σωστές λογιστικές και φοροτεχνικές συμβουλές των εξειδικευμένων λογιστών του ENTAXIS είναι θυσαυρός για κάθε επιχείρηση

Για Ιδιώτες

Η μια και μοναδική φορολογική υποχρέωση, σχεδόν όλων των Ελλήνων πολιτών, είναι η ετήσια δήλωση φορολογίας.

Για την φορολογική σας δήλωση μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Ηλεκτρονική Υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS.
• Εκτύπωση του Εκκαθαριστικού σας σημειώματος και αποθήκευση στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα. Απο εκεί μπορείτε να το εκτυπώσετε οποιαδήποτε στιγμή.
• Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η διεκπεραίωση σχετικών υποθέσεών σας στην αρμόδια ΔΟΥ (για παράδειγμα υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων προηγουμένων ετών), αναλαμβάνουμε και την εν’ λόγω διεργασία.
• Υποβολή εντύπων Ε9 (για την αλλαγή των περιουσιακών σας στοιχείων μέσα στο προηγούμενο έτος και Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια).
• Συμβουλή για τον ιδανικότερο τρόπο χειρισμού θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες για την αποφυγή επιβαρύνσεώς σας από πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.
• Εξαιρετικά ανταγωνιστικές τιμές.

Προσοχή
“Μια δήλωση ιδιώτη συνήθως είναι μια σχετικά απλή διαδικασία, όμως πολλές φορές γίνονται λάθη, άλλοτε μικρά και άλλοτε μεγάλα με αποτέλεσμα να πληρώνετε πρόστιμα, που θα μπορούσατε να είχατε αποφύγει, εάν είχατε αναθέσει όλη την διαδικασία στους εξειδικευμένους λογιστές του λογιστικού γραφείου ENTAXIS”

– Η φορολογική δήλωση ιδιωτών είναι από τις πιο οικονομικές υπηρεσίες μας. Ρωτήστε πως μπορούμε να ετοιμάσουμε και την δική σας.

Τα εργασιακά είναι απο τα πιο σημαντικά θέματα των ιδιωτών, που εργάζονται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.

Για τα εργατικά θέματα που σας απασχολούν μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Έλεγχο του μισθού σας με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και έλεγχος των επιδομάτων που δικαιούστε βάση της θέσης στην οποία εργάζεστε.
• Έλεγχο των ασφαλιστικών εισφορών σας, του αριθμού και του είδους ενσήμων που δικαιούστε.
• Συμβουλές σε θέματα απολύσεων και των αποζημιώσεων που σας αναλογούν.
• Συμβουλές σε θέματα καταγγελιών στις υπηρεσίες του ΙΚΑ και την Επιθεώρηση Εργασίας ή ακόμα και άμεση εκπροσώπησή σας για τη διασφάλιση δεδουλευμένων μισθών ή/και ασφαλιστικών εισφορών.
• Συμβουλές πάνω σε κάθε εξειδικευμένο εργατικό θέμα που μπορεί να σας απασχολεί, όπως θέματα αλλαγής ωραρίων, ρεπό, υπερωριών, άδεια λοχείας και τοκετού, ειδικά εργασιακά δικαιώματα κ.α.

Προσοχή
“Για τις εργασιακές σχέσεις έχουν θεσμοθετηθεί απο την πολιτεία, κανόνες για την σωστή και δίκαιη μεταχείριση των υπαλλήλων. Δυστυχώς όμως οι ασάφειες και τα νομικά κενά δίνουν κίνητρα στους εργοδότες να εκμεταλλευτούν την άγνοια των υπαλλήλων τους. Αποφύγετε τις εκπλήξεις με τον έλεγχο και την πρόληψη, που σας παρέχει το εξειδικευμένο προσωπικό του λογιστικού γραφείο ENTAXIS”

– Σας ενημερώνουμε για όλα τα εργατικά σας δικαιώματα.

Στο άμεσο μέλλον θα υπάρχει ταύτιση των στοιχείων του κτηματολογίου και γι’αυτό είναι απαραίτητο τα στοιχεία της περιουσίας σας να έχουν καταχωρηθεί σωστά.

Για το κτηματολόγιο μπορούμε να σας προσφέρουμε:

• Την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης
• Την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο Κτηματογραφικό γραφείο.
• Την αντιπαραβολή των περιουσιακών σας στοιχείων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με το Ε9 της εφορίας, για την ορθή καταγραφή της ακίνητης περιουσίας σας.
• Την διόρθωση λανθασμένων δηλώσεων του παρελθόντος, που ακολουθεί κάθε φάση κτηματογράφησης της ακίνητης περιουσίας σας.

Προσοχή
“Για να μπορέσετε να εξασφαλίσετε την σωστή καταγραφή των ακινήτων σας, χρειάζεστε την εμπειρία του λογιστικού γραφείου ENTAXIS ώστε να αποφύγετε τις δυσάρεστες εκπλήξεις με την μελλοντική ταύτιση των στοιχείων των ακινήτων σας”

– Η σωστή καταγραφή στο κτηματολόγιο θα σας γλιτώσει απο μελλοντικά προβλήματα κατα την διαδικασία ταύτισης των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας σας.